Studio Director: Yehre Suh / Visiting Instructor, Dongwook Hwang / TA, Jihye Park

Investigators: Yu Huangxian/ Changjin Son/ Sejun Park/ Seungmin Noh/ Ren Yiwei

/ Wong Keeyun/ Kyungsun Park/ Hyunji Je/ Barahona Argon Jessica Margarita

/ Sunhee Han/ Jiwoo Lee